27.8.2019 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

vložil/a Renata Záhorská

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

pro všechny ročníky základní školy proběhne

V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019 V 7:45 HOD v atriu Základní školy v Ostrovačicích (za nepříznivého počasí v budově školy).

Poté se žáci se svými třídními učiteli přesunou do tříd.

Po slavnostním zahájení proběhne schůzka rodičů žáků 1. ročníku v rámci první vyučovací hodiny.

Žáci 2. – 9. ročníku budou mít 3 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli, tj. do 10:25 hod.

Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, ostatní pomůcky dle rozpisu a informací z konce školního roku a tašku na další učební pomůcky a materiály.

Úterý 3. září 2019 – žáci I. stupně budou ve škole 4 vyučovací hodiny (1. třída bude mít 3 vyučovací hodiny), žáci II. stupně 5 vyučovacích hodin, opět s třídními učiteli.

Středa 4. září 2019 – výuka podle stálého rozvrhu hodin.

Žáci I. stupně, kteří budou využívat služby ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD), ji mohou začít navštěvovat od pondělí 2. 9. 2019. Do této doby je nutné podat přihlášku. Pro tyto žáky je zajištěn provoz od pondělí 2. 9. od 8:45 do 16:00 hod. Další dny bude provoz ŠD probíhat každý den v době od 11:45 do 16:00 hod., v pátky do 15:30 hod. Pro žáky I. stupně, kteří využijí družinu již v pondělí 2. 9. 2019, je nutné předem objednat oběd.

Žáci školy mají možnost předem se přihlásit ve školní jídelně k PRAVIDELNÉMU STRAVOVÁNÍ. Provoz školní jídelny bude zajištěn od 3. 9. 2019 pro žáky, kteří budou ke stravování přihlášení. Toto přihlášení je třeba provést nejpozději do 23. 8. 2019 prostřednictvím chráněné databáze nebo e-mailem. Pokud rodiče žáků 1. stupně (1. – 5. třída) chtějí, aby jejich dítě mělo nárok na oběd již v pondělí 2. 9. 2019, musí dítě přihlásit k odběru obědů nejpozději do 23. 8. 2019 na telefonním čísle 546 427 328. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY (pro děti zapsané k docházce ve školním roce 2018/2019) je zajištěn od pondělí 26. 8. 2019. Ve dnech 26. 8. – 30. 8. budou všechny děti včetně oddělení Motýlků na odloučeném pracovišti v budově Úřadu městyse Ostrovačice, od pondělí 2. 9. budou děti nově rozděleny do jednotlivých oddělení a Motýlci budou již ve své třídě v základní škole. Provoz oddělení MŠ umístěných na radnici je od 6:30 hod. do 16:30 hod., v prostorách základní školy od 7:00 do 15:00 hod. Protože se jedná o povinné předškolní vzdělávání, je nutné (aby nebyla narušena dopolední řízená pracovní činnost dětí) dodržovat jejich nástup do MŠ, který je stanoven denně nejpozději do 7:45 hod.

Informační schůzka pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu ve školním roce 2019/2020 se uskuteční ve středu 28. srpna v 16 hodin v prostorách základní školy.