9.10.2019 - Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka, 9. A

vložil/a Renata Záhorská

V měsíci září navštívila 9. A expozici Svět nerostů v Moravském zemském muzeu v Brně. Žáci absolvovali výukový program zaměřený na minerály a horniny, na vztah člověka k nerostným surovinám. Seznámili se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů – vznik krystalů, tvar, tvrdost, luminiscence, radioaktivita, elektrické vlastnosti, barva. Dále si prohlédli drahé a ozdobné kameny používané ve špercích, ucelený mineralogický systém včetně vltavínů a meteoritů.

Ve stejný den žáci navštívili i program k volbě povolání na ÚP Brno-venkov.

Mgr. Gabriela Kadlecová a Mgr. Renata Záhorská