Výchovné poradenství

Konzultační hodiny výchovného poradce ve středu od 12.30 do 13.00, po předchozí domluvě i jindy.

Poradenství se týká volby povolání a řešení kázeňských a výukových problémů.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 • Kdo je náš školní psycholog?

Mgr. Lucia Šnajderová je k dispozici žákům, rodičům a pedagogům každé pondělí, středu a každý čtvrtek. Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Schůzky je možné individuálně domluvit během celé pracovní doby.

Kontakt:

E-mail: psycholog@zsostrovacice.cz

 

 • Co dělá psycholog na škole?

Poslání psychologa na naší škole je pomoci:

 • vytvářet atmosféru bez stresu, napětí a úzkosti,
 • zlepšovat vztahy mezi žáky navzájem, založené na důvěře, pomoci a kooperaci
 • řešit problémy ve vzájemné spolupráci všech zúčastněných stran v systému školy

 

Ve vztahu k žákům pomáhá řešit problémy související s učením (poruchy učení, motivace k učení, tréma a strach ze zkoušky, nespokojenost se známkami, zlepšení způsobů učení aj.) a osobním životem (problémy s adaptací při nástupu na školu, se začleněním se do kolektivu, vztahy s přáteli, rodiči, komunikační obtíže aj.)

Pedagogům pomáhá porozumět žákům a jejich problémům a potřebám. Spolupracuje při volbě vhodného přístupu k žákům s poruchami učení a chování.

Psycholog školy je k dispozici rodičům při řešení aktuálních potíží dítěte, poskytuje poradenství při výchovných a studijních problémech.

Hlavním pracovním nástrojem každého psychologa je vztah důvěry a z něj vyplývající mlčenlivost psychologa. Školní psycholog se řídí etickým kodexem práce.

 

Milý žáku/ žákyně!

 • prožíváš těžké období a cítíš, že na to sám nestačíš?
 • trápí Tě situace v tvé rodině?
 • jsi bez nálady a ztrácíš radost ze života?
 • těžko se Ti učí a trápí Tě špatné známky?
 • máš pocit, že učitelé jsou k Tobě nespravedliví?
 • nezapadl jsi do kolektivu a ve třídě se necítíš dobře?
 • ubližuje Ti někdo?
 • možná Ti leží na srdci problém někoho jiného
 • nebo Tě trápí něco zcela jiného…

Pokud odpovídáš ano na některou z následujících otázek, s důvěrou vyhledej školní psycholožku.

KUPOZ – PROGRAM (nejen) PRO ROZVOJ POZORNOSTI

pro děti od 8 – 12 let

Milí rodiče,

rádi bychom Vás upozornili na program KUPOZ pro rozvoj pozornosti:

 • je vhodný pro děti od 8 do 12 let
 • je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, poruchami učení nebo chování, s obtížemi v oblasti emocí, v komunikaci nebo ve vztazích
 • těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením školní psycholožky (s platným certifikátem pro práci s metodou)
 • program trvá 15 týdnů, pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní sezení se školní psycholožkou
 • pracovní sešit hradí rodiče (649 Kč + poštovné max. 59 Kč)

Výsledky:

 • zklidnění křivky pozornosti (dítěti tolik nekolísá pozornost)
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení sebevědomí
 • odbourání časového stresu
 • celkové zlepšení při školní práci

Kurz doporučujeme i na základě množství pozitivních ohlasů od rodičů, kteří ho s dětmi absolvovali. Pokud byste měli zájem o více informací, kontaktujte prosím školní psycholožku, nejlépe emailem na psycholog@zsostrovacice.cz, a napište nám váš telefonický kontakt.