Přijímací řízení

Informace o dalších kolech přijímacího řízení najdete na: www.jmskoly.cz přehled škol Jihomoravského kraje, které vypsaly další kolo, je zde uložen v excelu, jednotlivé okresy jsou na samostatných listech.

 

Vážení rodiče deváťáků, sedmáků a páťáků, kteří se letos chystají k přijímacím zkouškám a mají speciální vzdělávací potřeby, aby se co nejdříve obrátili na svoje poradenské zařízení a požádali o vystavení doporučení, které je třeba přiložit k přihlášce na střední školu. Je nutné pro nově zavedené jednotné přijímací zkoušky u maturitních oborů.

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny. 

Kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 30. října.

Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu.

Přijímací zkoušky: 2.-15. ledna, konzervatoř 15.-31. ledna.

Přihlášky na střední školy

  • do uměleckých oborů
  • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny Umění a užité umění 82 – kód oboru začíná číslem 82, např.

Umělecký kovář kód 82-003-H

Umělecký řezbář kód 82-002-H

Další obory najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-45

  • na gymnázia se sportovní přípravou (4, 6 i 8 letá)

se podávají do 30. listopadu na příslušnou střední školu.

Přihlášky vám na požádání vytiskneme ve škole a prospěch na nich potvrdíme.

 Žák může v tomto termínu podat dvě přihlášky na různé obory a pak v únoru opět dvě přihlášky, jako ostatní žáci.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

najdete na   www.atlasskolstvi.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT   www.msmt.cz

Informace k přijímacímu řízení na SŠ  www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje  www.jmskoly.cz

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.cermat.cz

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory).

* vyplníte přihlášku

* správnost údajů potvrdí Vaše základní škola

* pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také u lékaře

Jednotná přijímací zkouška na všechny maturitní obory.

Termín podání přihlášek do 1. března.

Naše základní škola

prezentace výchovné poradkyně pro rodiče 

vydá žákům 9. ročníku a na požádání také žákům 7. nebo 5. ročníku, kteří se hlásí na střední školy

ZÁPISOVÉ LÍSTKY a dvě PŘIHLÁŠKY na střední školy.

vzor přihlášky

Přihlášky s potvrzeným prospěchem vydáme žákům po vydání pololetního vysvědčení.

Zápisové lístky si prosíme vyzvedněte ve škole – vydávají se zákonnému zástupci žáka po ověření jeho totožnosti.

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Čtyřleté obory

  1. termín úterý 14. dubna 2020
  2. termín středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  1. termín čtvrtek 16. dubna 2020
  2. termín pátek 17. dubna 2020

Náhradní termín pro všechny obory

  1. termín pondělí 13. května 2020
  2. termín úterý 14. května 2020