Rodičům žáků s individuálním vzdělávacím plánem

Vážení rodiče,

Individuální vzdělávací plán je sestaven na základě doporučení PPP a Vaší žádosti řediteli školy. Pokud dojde ke změně vyučujících nebo je potřeba IVP upravit z jiných důvodů, např. nový předmět, budeme Vás kontaktovat.

Dotazy můžete adresovat na mail renata.zahorska@zsostrovacice.cz

Mgr. Renata Záhorská, výchovná poradkyně