Rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

škola může poskytovat 1. stupeň podpůrných opatření bez doporučení PPP. V tomto případě třídní učitel vypracuje plán pedagogické podpory (PLPP), jehož účinnost po uplynutí 1-3 měsíců vyhodnotí.

Pokud nebudou podpůrná opatření dostačující, doporučí škola rodičům návštěvu PPP. Rodiče se sami objednají v poradenském zařízení.

Poradenské zařízení mohou kontaktovat rodiče kdykoliv nezávisle na postupech školy.

Pokud přestupuje vaše dítě na naši školu a má již Doporučení vystavené PPP, předejte jej nám co nejdříve. Bude nutná jeho aktualizace pro naši školu, nové Doporučení opět vystaví PPP.