Schránka důvěry

Již několik let funguje na naší škole v rámci primární prevence „schránka důvěry“. Svůj účel plní schránka nejen z hlediska předcházení a řešení sociálně patologických  jevů, ale žáci se k „ní“ mohou obracet i s dotazy, problémy či nápady, které s primární prevencí nesouvisejí.

Dotazy jsou anonymní a odpovědi na svoje otázky si mohou žáci přečíst na zvláštní nástěnce „Pro Tebe“.

V průběhu předchozích let jsme řešili problémy menší, úsměvné, ale bohužel i velmi závažné. V situacích, které nejsou v kompetenci školního metodika prevence, Mgr. Radovana Křivánka, byly dopisy žáků postoupeny vedení školy.

Nejčastější vzkazy a zpovědi se týkají vybavení školy, spokojenosti žáků s úrovní výuky, s možnými postihy za překročení pravidel chování, ale i s problémy souvisejícími s rodinným prostředím.

Vzhledem k tomu, že žáci využívají tuto možnost anonymní zpovědi poměrně často, myslím si, že  naše schránka plní svoje poslání.

Mgr. Radovan Křivánek
školní metodik prevence