Žákovský parlament

Členové 2019/2020

Třída TU zástupci třídy
VI. A Mgr. Soňa Božková Natálie Šedová
    Ondřej Klika
VI. B Mgr. Martina Zmeškalová  Barbora Ustohalová
    Natálie Zornová
VII. A Mgr. Radovan Křivánek Sára Montagová
    Anna Tichopádová
VII. B Mgr. Gabriela Kadlecová  Klára Badová
    Sabina Holoubková
VIII. A Mgr. Zdeňka Mȕllerová Nela Cardová
    Marie Chocholová
VIII. B Mgr. Renata Králíková Kateřina Kotačková
    Natálie Indrová
IX. A Mgr. Markéta Chuchmová Lada Černá
    Michaela Jakšová
IX. B Mgr. Jiří  Černý  Barbora Bartošová
    Kateřina Volánková

Žákovský parlament 2018/2019

V druhém pololetí se žákovský parlament sešel 3x. Především se řešily problémy jednotlivých tříd – kvalita výuky některých předmětů, reprezentace žáků devátých tříd na obecním plese, exkurze a školní výlety, dále tematické dny např. růžový den. Proběhlo vyhodnocení tříd celoškolní soutěže, vítězem byla 7. A, která obdržela sladkou odměnu.

Mgr. Soňa Božková

Krabice od bot“ pro seniory 17. 12. 2018

Žáci druhého stupně se zapojili pod záštitou žákovského parlamentu do projektu „krabice od bot“ pro seniory. Každá třída si připravila krabici od bot a naplnila ji drobnými dárky

pro seniory. Ve třídách organizovali sbírku zástupci parlamentu. V některých třídách se podařilo naplnit krabic více. Celkem jsme naplnili šestnáct krabic, které žákyně 9. B zabalily do vánočního papíru a doplnily přáníčkem vyrobeným ve výtvarné výchově. 17. 12. jsme se čtyřmi vybranými zástupci parlamentu jeli dárky předat do domova pro seniory v Zastávce u Brna. Společně s námi se do projektu zapojila i ZŠ Rosice a tak se nám podařilo obdarovat třicet seniorů. Celá akce se vydařila, žáci se s ochotou a zájmem zapojili a odměnou pro všechny byla velká radost důchodců z dárečků. Nadále bychom chtěli s domovem spolupracovat na dalších akcích.       

Mgr. Soňa Božková

Závěrečná zpráva žákovského parlamentu (červen 2018)

Září 2017

Na schůzce parlamentu jsme schválili kodex žáka. Upřesnili si schůzky žákovského parlamentu, které se budou konat jedenkrát měsíčně.

Zástupci tříd dostali informace o historicky prvním ročníku celostátního happeningu pro děti „jsem laskavec“, který se koná 13. listopadu v rámci Světového dne laskavosti. Akce se mohou zúčastnit třídy se svými učiteli.

Nadále pokračuje třídění odpadu – sběrné nádoby určené na plast, sklo, papír a malé elektrospotřebiče na chodbách školy.

Závěrečná zpráva žákovského parlamentu (červen 2017)

Členové žákovského parlamentu se v letošním školním roce scházeli jedenkrát za měsíc, vždy v pátek. Společně řešili problémy svých tříd. Během školního roku proběhly pouze dvě akce určené třídním kolektivům – oranžový den a vánoční výzdoba.  Žákovský parlament se zabýval kvalitou školních obědů. Ve školní jídelně byla provedena kontrola obědů v rámci projektu „Zdravá škola“. Zástupci parlamentu byli seznámeni s výsledky a navrhovanými změnami. Dále se řešil pohyb žáků po budově

D a trávení velkých přestávek na dvoře školy. Byly projednány změny ve školním řádu, které se týkaly především šatních skříněk. Žáci byli průběžně informováni o budování přírodní zahrady v areálu školy a o jejich možném zapojení do projektu.

Září 2016

Na první schůzce parlamentu jsme schválili kodex žáka. Upřesnili si schůzky žákovského parlamentu, které se budou konat jedenkrát měsíčně v úterý. Dále jsme řešili požadavky jednotlivých tříd – dlouhé čekání při výdeji úterního oběda (vedení školy navrhlo změny, které budou platit od 27. 9. a omezí čekání na minimum). Nadále pokračuje třídění odpadu – sběrné nádoby určené na plast, sklo, papír a malé elektrospotřebiče na chodbách školy. Žáci byli seznámeni s vizualizací týkající se dokončení stavby školy, především venkovních prostor.

Závěrečná zpráva žákovského parlamentu (červen 2016)

Členové žákovského parlamentu se v letošním školním roce scházeli jedenkrát za měsíc, vždy v úterý během polední přestávky. Společně řešili problémy svých tříd. Během školního roku proběhly pouze dvě akce určené třídním kolektivům – kravatový den a vánoční výzdoba.  Soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu byla zrušena pro malý zájem. Dále se během měsíců listopadu, prosince a ledna pouštěla každou středu o velké přestávce hudba do školního rozhlasu, kterou vybírala předem určená třída. Žákovský parlament se zabýval kvalitou školních obědů, byla sjednána schůzka s vedoucí školní jídelny a vedením školy. Další prioritou byla recyklace odpadu. Nyní se v naší škole třídí papír, plasty, sklo, vybité baterie a malé elektrospotřebiče. Od příštího školního roku plánujeme umístění sběrné nádoby na hliník.

Třetí čtvrtletí (2016)

  • Třídění odpadů, na chodbách školy jsou nové koše na tříděný odpad – sklo, papír, plasty
  • Lyžařský výcvik – neuskuteční se pro malý zájem žáků
  • Proběhla schůzka s vedoucí jídelny paní Kalovou a vedením školy, kde se diskutovalo o zdražení obědů a jejich kvalitě
  • Organizace školního roku vzhledem k uskutečnění nové přístavby školy
  • Jarní výzdoba školy

Září 2015

První schůzka proběhla 15. 9.

Na první schůzce parlamentu jsme schválili kodex žáka. Upřesnili si schůzky žákovského parlamentu, které se budou konat jedenkrát měsíčně v úterý. Dále jsme řešili požadavky jednotlivých tříd – přístup žáků k internetu /wifi/, kravatový den, zdravější nabídka potravin v automatu, pouštění hudby o přestávkách ve školním rozhlasu.

 

Březen 2015

10.3. se konal školní parlament, byly projednány následující body:

– na dívčích záchodech chybí papírové ubrousky na ruce

– velikost porcí na školních obědech

– soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu tříd /výzdobu si musí třída vlastnoručně vyrobit (a ne donést koupené dekorace)

– byly předloženy další návrhy “barevných dnů”

– zástupci parlamentu budou informovat třídu v třídnických hodinách o celoškolním projektu, v rámci kterého pojede druhý stupeň školy do VIDA centra v Brně.

Září 2014

První schůzka žákovského parlamentu se bude konat v pondělí 8. 9. v 13.35 hodin v učebně přírodopisu.

  1. schůzka

Na první schůzce parlamentu jsme schválili kodex žáka. Domluvili pyžamový den 24. 9., kterého se může zúčastnit celý druhý stupeň včetně vyučujících.

Dále byla projednána stížnost na výdej stravy v jídelně, kdy v úterý žáci velice dlouho čekají a nestihnou třídnické hodiny. Řešení: kuchařky budou vařit jídlo, které lze vydat rychleji, od října se vrátí dlouhodobě nemocná kuchařka, situace by se měla výrazně zlepšit.

Schůzka březen 2014

Školní Školní parlament se schází každý měsíc v pátek. Většinou se věnujeme plánování barevných dnů, naposledy to byl DEN ČEPIC.

Dále jsme řešili provoz automatů s občerstvením, plánované akce na květen – branný den, změnu rozvrhu kvůli odpadání výuky ve čtvrtek a pátek.

Byla předložena stížnost žáků osmého ročníku týkající se úklidu hřiště mateřské školy, nechtějí tuto práci vykonávat ani v rámci praktických činností. Záležitost bude projednána na poradě učitelů a budeme s žáky hledat společné řešení.

 

Schůzka 13. 9. 2013

První schůzka žákovského parlamentu se konala v pátek 13.9. Dohodli jsme se, že se budeme scházet každý měsíc v pátek.

Členové žákovského parlamentu se navzájem seznámili, řekli, co od parlamentu očekávají. Odsouhlasili kodex chování žáka ZŠ Ostrovačic.

Žáci šestého ročníku udělají plán školy, který by měl sloužit k orientaci nových žáků.

Během celého školního roku se budou konat „barevné dny“, které byly velmi oblíbené.

Schůzka 17. 9. 2012

První schůzka žákovského parlamentu se konala v pondělí 17.9.. Naším úkolem bylo zvolit zapisovatele (Nikola Valešová z 9.B)
a sepsat kodex chování žáka ZŠ Ostrovačice v 10 bodech, což se nám povedlo a tento je vyvěšený na nástěnce. Dále jsme se věnovali dotazům a připomínkám zástupců jednotlivých tříd.

Byl vznesen požadavek na více skříněk ve třídě 6.B – tato záležitost je v řešení a doufejme, že se jich brzy dočkáme.

Žáci 8. a 9. ročníků by rádi využívali sprch po hodinách tělesné výchovy – toto je nutné domluvit přímo s vyučujícím, tedy Mgr. Jiřím Černým, který je s danou problematikou seznámen.

Ačkoliv návrh na půjčování rádia na přestávky vyvolal v parlamentu vlnu souhlasného přikyvování, nebude zrealizován. Důvodem k zamítnutí je především složitá organizace vypůjčování a ručení za přístroje. Navíc hladina hluku o přestávkách je již dost vysoká i bez rádia.

Dále bylo navrženo umístění skříněk do šaten. Toto bohužel není možné především z prostorových důvodů. Žákům se doporučuje, aby si pořídili sáčky na přezůvky a udržovali si věci v pořádku.

Realizace žáky navrhovaného chodníku k venkovní učebně proběhne pravděpodobně na jaře v rámci úprav školního dvora.